PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

În conformitate cu dispozițiile art. 2746 din Legea nr. 360 din 6 iunie 200 privind Statutul polițistului, în forma sa la zi,  „La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa polițistul care: a) este declarat «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală; c) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu; d) îndeplinește condițiile de vechime și studii, conform alin. (2) și (3).”

 

În ceea ce privește condițiile de vechime pe care polițistul trebuie să le îndeplinească, „(2) Condițiile de vechime necesare participării ofițerilor de poliție la concurs sunt: pentru funcția de inspector general și inspector general adjunct/similare și funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne: a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 7 ani; b) vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani, pentru funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I: a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 5 ani; b) vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne - 3 ani, pentru funcțiile de contabil-șef și funcțiile de șef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum și pentru funcțiile de șef poliție oraș și adjunct șef poliție oraș: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 2 ani;vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani,  pentru oricare alte funcții de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 2 ani, pentru funcțiile de șef birou care presupun atribuții de poliție judiciară - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare.

 

Însă, în data de 23 noiembrie 2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul art.27 ind.46 alin.(1) lit.b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului este neconstituțională.

 

Astfel, va putea participa la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant și polițistul care, la momentul înscrierii la cocurs, se află în derularea unei cercetări disciplinare.

Care sunt condițiile pe care trebuie să îndeplinească un polițist pentru a ocupa un post de conducere?

Condiții noi pentru polițiștii care vor să ocupe 
un post de conducere

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

30 noiembrie 2021