PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Curtea Constituțională s-a pronunțat în data de 11.05.2021, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial Partea I în data de 20.10.2021, cu privire la termenul prevăzut în cazul contestației la executare, problemă ridicată într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Iași.

Astfel Curtea a statuat următoarele:

 

”Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 715 alin. (1) pct. 2 teza finală din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut normativ: "(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: [...] 2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înființarea popririi. Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit;".

 

În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat în mod constant că accesul liber la justiție semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanțele judecătorești în cazul în care consideră că drepturile, libertățile sau interesele sale legitime i-au fost încălcate, iar nu faptul că acest drept de acces la justiție nu poate fi supus niciunei condiționări, competența de a stabili regulile de desfășurare a procedurii în fața instanțelor judecătorești revenindu-i legiuitorului, conform art. 126 alin. (2) din Constituție. Mai mult, exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât cu respectarea cadrului legal stabilit de legiuitor, care, potrivit textului din Legea fundamentală menționat, are deplina legitimare constituțională de a stabili procedura de judecată.

 

Față de criticile formulate în cauza de față, Curtea constată că stabilirea unui termen de 15 zile pentru formularea contestației care curge cel mai târziu de la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit nu contravine dreptului la un proces echitabil ori accesului liber la justiție. Esențial este că părțile au posibilitatea reală și efectivă de a lua cunoștință de actele de executare, astfel că nu se poate pretinde că este încălcat dreptul la un proces echitabil. În cazul de față debitorul are posibilitatea să ia cunoștință de aceste acte prin simplul fapt că nu va încasa salariul integral la data prevăzută în contractul de muncă. Curtea reține, așadar, că termenul de decădere instituit de legiuitor are în vedere asigurarea securității raporturilor juridice.”

 

Așadar, Curtea precizează în mod clar faptul că simpla constatare a debitorului că nu a încasat un salariu integral, conform contractului individual de muncă sau a celui colectiv la data stabilită prin acestea, termenul de contestație pentru debitor va începe să curgă de la data sesizării acestui fapt.

 

Ce se intampla daca nu plkatesti amenda penala?

CURTEA CONSITUTȚIONALĂ RESPINGE EXCEPȚIA DE
 NECONSTITUȚIONALITATE A ART. 715 ALIN. (1) PCT. 2 
TEZA FINALĂ DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

24 octombrie 2021