PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Auzim destul de des în practică despre probleme ivite în situația detașării ori a delegării unui angajat. Problemele se nasc de cele mai multe ori din cauza faptului că angajatul nu este informat privitor la diferența dintre acestea și nici despre drepturile și obligațiile ce derive din aceste două instituții.

Așadar, să facem o scurtă analiză a acestor instituții prevăzute de Legea 53/2003 - Codul Muncii.

Art. 43 din Legea 53/2003 definește delegarea ca fiind …exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.”

Așadar, delegarea este exercitarea temporară a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare fișei postului în afara locului său obișnuit de muncă.

Trebuie să menționăm și faptul că Legea 53/2003 prevede și perioada de detașare pe care o poate dispune angajatorul, aceasta fiind de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni.

Atenție! Această perioadă poate fi prelungită pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, însă prelungirea poate fi făcută numai cu acordul salariatului.

De reținut este și faptul că salariatul nu poate fi sancționat disciplinar dacă refuză prelungirea de delegare!

Totodată, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare.

Acum că am stabilit ce înseamnă delegarea să vorbim puțin și despre detașare.

Art. 45 din Legea 53/2003 definește detașarea ca fiind: …actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.”

Așadar, dacă în cazul delegării se exercită temporar o muncă pentru același angajator, însă în afara locului obișnuit de serviciu, detașarea este o schimbare temporară, însă completă, din dispoziția angajatorului obișnuit. Cu toate acestea, angajatul va presta aceeași muncă sau, în mod excepțional, modificată în interesul altui angajator.

Deci, mai precis, detașarea este schimbarea temporară a locului de muncă și câteodată a felului muncii, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

Trebuie reținut faptul că, schimbarea felului muncii se poate face numai cu consimțământul salariatului detașat!

Detașarea poate fi dispusă pe maximum 1 an, însă poate fi prelungită din 6 în 6 luni, cu acordul ambelor părți pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea.

Atenție! Pentru motive excepționale sau motive personale temeinice, salariatul poate refuza detașarea.

Totodată, salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detașare.

Trebuie menționat și faptul că salariatul detașat va beneficia de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat, conform art. 47 alin. (2) din Legea 53/2003.

Salariatul va primii toate drepturile de care beneficiază de la angajatorul la care s-a dispus detașarea, iar angajatorul care a dispus detașarea trebuie să se asigure că acesta din urmă își îndeplinește obligațiile față de salariat, iar în caz contrar să le îndeplinească chiar el.

Cu toate acestea, art. 47 alin. (5) din Legea 53/2003 prevede și situația în care cei 2 angajatori nu își îndeplinesc obligațiile față de salariatul detașat, În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.”

Angajatorul te-a trimis să prestezi munca din alt loc? Sau angajatorul te-a trimis să prestezi activitate la u alt angajator? Vezi ce obligații are angajatorul!

Delegarea și detașarea salariatului

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

28 noiembrie 2021