PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

În limbaj comun, prin malpraxis se înțelege tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care poate produce acestuia prejudicii de orice natură în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice.

Din păcate, de cele mai multe ori urmările unui tratament aplicat necorespunzător (malpraxis) nu se pot îndrepta, acestea lăsând semne fizice și psihice pentru tot restul vieții pacientului afectat.

În acest caz, pentru diminuarea consecințelor tratamentului necorespunzător, codul civil a instituit răspunderea civilă delictuală.

În concret, prin această instituție se urmărește repararea prejudiciului provocat printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, care a creat un prejudiciu, existând o legătură de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul menționat.

Fapta ilicită este chiar tratamentul aplicat necorespunzător și / sau acțiunile necorespunzătoare de către personalul medical, acesta fiind un temei suficient pentru angrenarea răspunderii civile delictuale.

Vinovăția este acea atitudine psihică ce a determinat săvârșirea faptei ilicite, în legislația civilă din România, cel care săvârșește o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii va răspunde pentru cea mai ușoară culpă. În limbaj comun, acest lucru se concretizează prin faptul că cel care săvârșește o faptă ilicită răspunde chiar dacă a făcut acest lucru „din greșeală”.

Prejudiciul este urmarea faptei ilicite. Prejudiciul se repară prin acordarea daunelor materiale și morale.

Daunele materiale sunt cheltuielile provocate de fapta ilicită, în această categorie intrând cheltuielile necesare administrării tratamentului medicamentos, diminuarea capacității de muncă sau chiar pierderea acesteia, cheltuielile cu transportul victimei, intervențiile medicale în alte țări precum și altele asemenea, ce ține de cheltuielile efective ce vor fi dovedite prin mijloace materiale de probă cum ar fi chitanțe, facturi, bonuri fiscale etc.

Daunele morale sunt acele daune „invizibile”. În această categorie fiind incluse traumele psihice prin care a trecut victima din cauza faptei ilicite.  Pentru acestea nu există un criteriu obiectiv de evaluare, fiind lăsate la lumina și înțelepciunea judecătorului, singurele referințe fiind cele din jurisprudență (practica altor instanțe naționale sau a Curții de Justiție a Uniunii Europene).

Legătura de cauzalitate constă în lanțul ce se formează între fapta ilicită și prejudiciul produs. În analiza acestui criteriu se va stabili dacă și în ce măsură fapta ilicită a produs prejudiciul suferit de victimă.

Pentru a supune atenției unei instanțe de judecată aceste aspecte este necesar ca victima să apeleze la un avocat specializat în malpraxis ce va redacta cererea de chemare în judecată, demarând procedura litigioasă.

În cadrul acestei proceduri se va efectua un raport de expertiză medico-legală ce va stabili în ce măsură există legătura de cauzalitate amintită anterior între fapta acuzată și prejudiciul ce se pretinde.

Având în vedere că evenimentul este suficient de marcant pentru victimă, un avocat specializat în malpraxis va putea să vă reprezinte la procesul demarat, prezența personală nefiind obligatorie.

Ce înseamnă malpraxis și cum pot solicita despăgubiri?


DESPRE MALPRAXIS

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

27 octombrie 2021