PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

 

Codul civil reglementează trei căi prin care soții pot obține divorțul, respectiv: pe cale administrativă, pe cale notarială ori prin intermediul instanței. Deseori, soții nu știu care dintre cele trei căi este cea potrivită pentru situația acestora.

 

Astfel că, dispozițiile art. 375 din Codul civil lămuresc care sunt situațiile în care putem apela la ofițerul de stare civilă ori la notarul public.

 

În situația în care soții nu au copii minori (din căsătorie, din afara căsătorie ori chiar adoptați), aceștia vor putea să solicite desfacerea căsătoriei de către ofițerul de stare civilă, fie de notarul public. Cu toate acestea, dacă soții nu se înțeleg cu privire la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, se va emite o dispoziție prin care va respinge divorțul, iar singura opțiune va rămâne cea de a merge în fața instanței judecătorești.

 

Vor putea, de asemenea, să apeleze la notarul public în situația în care, deși există copii minori (din căsătorie, din afara căsătorie ori chiar adoptați), ambii soți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei și asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

 

Similar cazului de mai sus, dacă vor exista neînțelegeri cu aspectele amintite anterior, soții se vor adresa instanței de judecată. De asemenea, dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, se va emite o dispoziție prin care va respinge divorțul, singura cale rămasă deschisă fiind procedura judiciară.

 

Calea instanței de judecată rămâne însă deschisă indiferent de existența sau nu a acordului ambilor soți. Ne vom putea adresa instanței atunci când exstă acordul ambilor soți, când vom dori să se constate culpa unuia dintre soți, atunci când starea de sănătate a unuia dintre soți nu mai permite continuarea căsătoriei ori dacă a fost emisă o dispoziție de respingere a cererii de divorț,în situațiile descrise mai sus.

 

Divorțul se va pronunța în funcție de situația soților: dacă aceșia se înțeleg, dacă au sau nu copii minori, dacă se pot prezenta sau nu.

Divorțul. Cine ne desparte?

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

26 mai 2020