PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Primul pas pentru deschiderea unei afaceri este înființarea unei societăți. Forma de organizare cel mai des uzitată este societatea cu răspundere limitată.

Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social vizează SRL-urile, procedura de înregistrare s-a simplificat, având în vedere nevoia de debirocratizare.

Pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată în anul 2021 sunt necesare următoarele:

 • Procedura prealabilă – constă în alegerea denumirii pe care societatea o va purta. După ce denumirea a fost aleasă, disponibilitatea acesteia trebuie verificată, următorul pas fiind înregistrarea acesteia.
 •  Depunerea cererii de înregistrare însoțită de următoarele documente:
 • Anexa 1 - privind înregistarea fiscală;
 • Declarația model 2, din care să reiasă faptul că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip
 • Dovada efectuării procedurii prealabile;
 • Actul constitutiv al socității;
 • Dovada sediului social, care poate consta într-un document ce atestădreptul de proprietate ori dreptul de folosință asupra imobilului e urmează să aibă destinație de sediu social. În situația în care dovada sediului atestă dreptul de folosință (contract de închiriere, comodat etc.) asupra imobilului, aceasta va fi însoțită de actul doveditor al titlului de proprietate;
 • Dovada depunerii capitalului social. (urmare a modificărilor amintite supra, pragul minim nu mai este prevăzut);
 • Declaraţia dată pe propria răspundere de către reprezentantul societății din care să rezulte că îndeplinește condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, cât și specimenul de semnătură al reprezentantului societății;
 • Actele de identitate ale asociaților.
 • Alte documente, de la caz la caz.

 

N.B. În conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (11) din Legea 129/2019 entru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului dispare și obilgația depunerii declarației privind beneficiarul real pentru persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

 

Vezi care sunt documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cu răspundere limitată.

DOCUMENTE NECESARE ÎNFIINȚARE SOCIETATE

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

01 februarie 2021