PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

De la contestare amendă, până la anulare decizie de impunere, toate documentele emise de o instituție publică pot fi contestate cu ajutorului unui avocat specializat în drept administrativ.

DREPT ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

De la prima amendă primită, până la decizia de impunere sosită de la ANAF ori până la dipsoziția legală ce îți încalcă drepturile, fiecare dintre noi cunoaște rigiditatea relației administrație publice cu cetățenii.

În activitatea avocatului, dreptul administrativ se concretizează în următoarele:

  1. În cazul unei sancțiuni contravenționale, avocatul vă poate redacta plângerea contravențională, urmând a vă asista sau reprezenta în fața instanțelor pentru susținerea acesteia.

  2. În relația cu Ministerul Finanțelor Publice (A.N.A.F.), avocatul poate contesta actele administrative emise de această instituție. De cele mai multe ori, aceste acte administrative constau în decizii de impunere prin care se stabilesc debite, dobânzi, penalități și atele asemenea.

  3. În relație cu celelalte instituții publice, când este necesară autorizarea desfășurării unei activități pentru o persoană fizică (autorizație de construire) sau juridică (autorizație de funcționare, de prestare servicii, de vânzare a anumitor bunuri), avocatul poate să vă ofere consultații de specialitate, să vă asiste sau să vă reprezinte în relație cu instituțiile publice competente.

  4. În relația cu angajatorul dvs, în cazul în care aveți calitatea de funcționar public, avocatul poate redacta în numele dvs plângeri administrative și poate contesta în fața instanțelor de contencios administrativ și fiscal competente actele emise de autoritatea publică în legătură cu raporturile dvs de serviciu.

  5. De asemenea, avocatul poate redacta plângeri administrative și contesta în fața instanțelor competente Ordine de Ministru, Hotărâri de Guvern și alte acte administrative ce aparțin legislației secundare.

  6. Avocatul poate contesta și acte administrative cu caracter individual sau cu caracter general în funcție de vătămarea ce a fost adusă persoanei ce se consideră lezată de emiterea actului administrativ.

  7. În cazul în care se dorește obținerea unor informații de interes public, avocatul poate redacta și transmite solcitări către instituția care deține aceste informații, aceasta din urmă fiind obligată să ofere un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării.

În majoritatea procedurilor de drept administrativ, pentru a putea acționa în judecată este obligatorie îndeplinirea unei proceduri care constă în depunerea unei plângeri prealabile la organul competent. Ulterior, în urma răspunsului organului competent, dacă acesta este nefavorabil sau lipsește ne putem adresa instanței de judecată, demarând procedura contencioasă.

 

 

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE