PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

 

Concedierea este modalitatea de încetare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.

Este legală? Da, concedierea este legală atunci când aceasta respectă atât litera, cât și spiritul legii.

Concedierea poate fi dispusă atât din motive ce țin de persoana angajatului, cât și motive străine de acesta, ce țin de economia angajatorului.

1. Concedierea pentru motive ce țin de persoana angajatului

Angajatul poate fi concediat în cazul în care a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractual individual de muncă, contractual colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. Concedierea pentru aceste motive va putea fi dispusă doar ca sancțiune disciplinară, deci aceasta va pute fi dispusă doar după efectuarea unei cercetări disciplinare.

Angajatorul poate dispune concedierea salariatului dacă acesta din urmă este arestat preventiv sau la domiciliu o perioadă mai mare de 30 de zile.

De asemenea, se va putea dispune concedierea angajatului dacă inaptitudinea fizică/psihică a angajatului  nu permite ca acesta să-și îndeplinească atribuțiile postului ocupat. Cu toate acestea, inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului trebuie să fie constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală. Prin Decizia 7/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că „prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului) se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuţii legale în acest sens.”

Concedierea se va putea dispune și în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat, însă, în prealabil, salariatul va fi evaluat, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

2. Concedierea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului

Acest tip de concediere va fi dispus ca urmare a desființării locului de muncă ocupat de salariat, din motive ce nu au legătură cu persoana angajatului.

Pentru a ne afla într-un caz de concediere legală, desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă.

Cauza va fi reală și serioasă, conform Curții Constituționale, atunci când „evocă fapte, ipoteze determinabile care să excludă abordările subiective. Cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, fiind impusă de nevoia surmontării unor dificultăţi tehnice, economice, de imperativul economic al creşterii productivităţii muncii, al adaptării la evoluţiile noilor tehnologii. Cauza este serioasă atunci când situaţia unităţii angajatorului este una gravă, ameninţând evoluţia sau chiar viabilitatea ei.

Concedierea pentru motive ce nu țin de persoana angajatului poate fi individuală sau colectivă.

În cazul concedierii individuale, chiar dacă privește mai mulți angajați, ea va fi dispusă prin decizii de concediere individuale.

Concedierea va fi colectivă atunci când într-o perioadă de 30 de zile calendaristice se dispune concedierea a unui număr de cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi, cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi, respective cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

 

Concedierea este legală atât timp cât respectă rigorile legii. Concedierea se va putea dispune fie din motive ce țin de persoana angajatului, fie din motive independente de acesta.

Este concedierea legală?

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

22 noiembrie 2021