PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

 

Tranzacționarea valorilor mobiliare prin intermediul unei Burse de valori, deși existentă în România de o perioadă îndelungată de timp, abia începând cu anul 2018 a început să prezinte interes pentru cetățenii obișnuiți, aceștia din urmă înțelegând că își pot diversifica modalitatea de a-și suplini veniturile prin investiții pe piața de capital.

Cadrul legal actual este format din Legea 297/2004 privind piața de capital, aceasta fiind înlocuită parțial prin Ordonanța de urgență 32/2012, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, astfel cum a fost modificată prin Legea 158/2020.

În fapt, piața de capital a început să prezinte interes, nemaifiind un domeniu nișat datorită ușurinței de captare a informațiilor, persoanele interesate putând să fie informate din mai multe surse referitor la beneficiile și riscurile tranzacționării.

Fie că investitorul face o documentație amplă și folosește investițiile pentru a-și maximiza veniturile, ori pentru a „economisi inteligent”, fie vorbim despre investitorul care consideră tranzacționarea un simplu „joc de noroc” și alege să plaseze investiții bazându-se pe intuiție, de cele mai multe ori se ignoră cadrul legal care dictează limitele pieței de capital.

Cunoașterea legislației este esențială pentru a știi riscurile la care te supui, cadrul și limitele tranzacționării, înțelesul termenilor, persoanele acreditate prin intermediul cărora poți tranzacționa și așa mai departe.

Un alt plus al cunoașterii legislației aplicabile este că te poți feri de „manipulatorii” pieței de capital, respectiv persoane care „nu joacă cinstit” în opinia legii.

Pentru început, în acest articol, vom defini principalii termeni:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile OUG nr. 32.2012, prin exercitarea competențelor și prerogativelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012.
  • valori mobiliare:

a) acțiunile și alte valori echivalente acțiunilor;

b) obligațiuni și alte titluri de creanță;

c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.

  • Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investiții și societățile de investiții, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au ca unic scop efectuarea de investiții colective, plasând resursele bănești în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 82 și operând pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale;

b) titlurile de participare sunt, la cererea deținătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piață nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerată echivalentă a operațiunii de răscumpărare.

Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I, trebuie să treacă printr-o procedură de înființare și autorizare prevăzută de art. 4 și următoarele din O.U.G. nr. 32/2012 privind organisemele de plasament colectiv și societățile de administrare a investițiilor.

S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea 31/1990, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.

S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

  • În accepțiunea legii, prin client se înțelege: orice persoană fizică sau juridică căreia o firmă de investiții sau o instituție de credit îi furnizează servicii de investiții sau servicii auxiliare;
  • Emitentul este entitate legală care emite sau intenționează emiterea de valori mobiliare;

Efectuarea de plasamente presupune folosirea sumelor de bani pentru cumpărarea valorilor mobiliarea de la emitenți de către clienți prin intermediul instituțiilor autorizate, scopul fiind acela de a genera clienților venituri suplimentare denumite plastic „profit”.

În articolele ce urmează vom aborda situația Fondurilor închise de investiții, a infracțiunii de manipulare a pieței de capital precum și a infracțiunii de evaziune fiscală în cazul în care investitorul nu declară veniturile obținute din tranzacționare.

Vezi care sunt documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cu răspundere limitată.

FENOMENUL PIEȚEI DE CAPITAL ÎN ROMÂNIA

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

20 ianuarie 2021