PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

 

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 301/2012 și ale Legi 333/2003, societăţile specializate în domeniul pazei și protecției, pentru a desfăşura astfel de activități, au nevoie de obținerea unei licențe.

 

Cererea de acordarea licenței se va depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în circumscripția căruia/Căreia se află sediul social al societății.

Pentru obținerea licenței de funcționare, societatea trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • Etapa premergătoare solicitării acordării licenței de funcționare:

 • Înregistrarea societății în Registrul comerțului, având ca obiect principal de activitate CAEN 8010 ;

 • ALEGEREA unui reprezentant al societății (administrator, preşedintele consiliului de administraţie, director general/executiv) care SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIȚII: are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani și este fie absolvent al unui profil de științe juridice, fie deține calificarea pentru practicarea ocupațiilor de “manager de securitate” ori “manager servicii private de securitate”;

 • Înregistrarea denumirii societăţii şi a însemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

 • Obținerea atestatelor profesionale pentru personalul angajat ce urmează să execute activități în domeniu, în cazul în care sunt angajate astfel de perssoane;

 • Încunoștiințarea consiliului județean sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului București despre faptul că societatea are sediul în circumscripția astuia;

 • Întocmirea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloacele audiovideo, aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarmă împotriva efracției, sistemele de cronometrare și numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) lit. b din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • Întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare.

 • Solicitarea licenței de funcționare

Pentru obținerea licenței de funcționare, se va depune cererea de acordare a licenţei de funcţionare, însoțită de următoarele documente:

 • Certificatul de înregistrare a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului și certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii comerciale;

 • Documentele privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat;

 • Documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 19 alin. (10) din Lege de către conducătorul societăţii

 • Dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, referitoare la înregistrarea denumirii societăţii şi a însemnelor distinctive;

 • Dovada notificării consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare;

 • Lista prevăzută la art. 19 alin. (3) lit. b) din Lege;

 • Atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activităţi în domeniul pazei şi protecţiei, dacă există astfel de personal angajat.

 

Ce înseamnă malpraxis și cum pot solicita despăgubiri?

Licențierea societăților specializate în domeniul pazei și protecției

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

30 iunie 2020