PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Obţinerea ilegală de fonduri, altele decât celebrele fonduri ce se pot accesa prin Uniunea Europeană, reprezintă infracţiune conform legislaţiei naţionale.

 

Articolul 306 din Codul Penal prevede în cadrul titlului referitor la infracţiunile de corupţie şi serviciu următoarele:

 

’’Folosirea ori prezentarea de documente sau date  false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Tentativa se pedepseşte.’’

 

Acesta este cadrul legal ce sancţionează fapta de obţinere ilegală de fonduri. Astfel pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii în mod cumulativ.

 

  • Acţiunea de folosire ori prezentare reprezintă punerea în circulaţie de către făptuitor a documentelor sau datelor false, inexacte ori incomplete. Din capul locului trebuie subliniat că făptuitorul trebuie să aibă cunoştiinţă despre falsitatea, inexactitatea şi caracterul incomplet al documentelor sau al datelor.

  • În al doilea rând fapta, trebuie să fie săvârşită prin urmărirea scopului prevăzut de norma de incriminare, şi anume primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice.

  • Iar în ultimul rând, toate acţiunile descrise mai sus trebuie să aibă o finalitate, şi anume să aibă drept rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, în caz contrar fapta rămânând la stadiul tentativei.

 

Textul legal este creeat prin unirea a mai multor fapte prevăzute de legea penală, spre exemplu folosirea ori prezentarea de documente ori date false, întruneşte privită singular conţinutul constitutiv al unor infracţiuni de fals, fals în înscrisuri oficiale, fals intelectual ori fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

Folosirea să aibă loc prin prezentarea acestora în scopul de a obţine aprobările sau garanţiile necesare acordării finanţării întruneşte privită ut singuli conţinutul constitutiv al infracţiunii de înşelăciune.

 

Şi nu în ultimul rând în această faptă este încorporată şi infracţiunea de abuz în serviciu, cnd prin încălcarea legii funcţionarul public nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos.

Având în vedere natura faptei analizate, infracţiune de serviciu, susceptibilă de producere a unui prejudiciu, trebuie menţionat că pe lângă răspunderea penală a participanţilor la săvârşirea acestei fapte, persoanele interesate vor încerca şi antrenarea răspunderii civile dilictuale ale acestora. Fiind vorba despre o faptă ilicită Codul Civil prevede că în cazul acestui tip de răspundere repararea prejudiciului de cei ţinuţi să dezdăuneze creditorul va fi solidară.

 

Cu toate că este o infracţiune diferită de cea de obţinerea pe nedrept de fonduri datorate bugetului Uniunii Europene, de regulă, în practică, aceste două infracţiuni se săvârşesc concomitent.

Deturnarea de fonduri reprezintă schimbarea destinației fondurilor ori a resurselor materiale alocate undei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale.

OBȚINEREA ILEGALĂ DE FONDURI PUBLICE

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

17 ianuarie 2021