PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Având la bază evoluțiile din piaţa forţei de muncă şi în relaţiile angajator - angajat şi având în vedere necesitatea îmbunătăţirii gradului de protecţie a salariaţilor, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenţă loială, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie al salariaţilor, Ordonanța de urgență 117/2021, în vigoare din data de 5 octombrie 2021, vine și aduce importante modificări Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

 

Astfel, primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora, va constitui muncă nedeclarată. Încălcarea acestei dispoziții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

 

Se introduce noțiunea de muncă subdeclarată care, în sensul legii, reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale. Încălcarea acestei dispoziții constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.

 

Totodată, se modifică termenul pentru compensarea muncii suplimentare prin ore libere plătite, în sensul că aceasta se va efectua în termen de 90 de zile după efectuarea acesteia.

 

Se modifică răspunderea contravențională, în sensul că faptele înscrise în 260 alin. (1) din Codul muncii vor constitui contravenţii, doar dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.

 

Situația în care se depășește un termen de 1 lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conduci o trotinetă electrică? Află care sunt regulile pe care trebuie să le respecți și ce obligații au ceilalți participanți la trafic față de tine.


Primirea la muncă cu depăşirea duratei timpului de muncă se plătește!

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

13 octombrie 2021