PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Reabilitarea este instituția de drept penal ce înlătură toate consecințele unei condamnări. Reabilitarea este prevăzută în partea I a Codului penal, de la art. 165 până la art. 171.

 

O persoană poate fi reabilitată de drept, adică prin simpla trecere a timpului și îndeplinire a condițiilor, caz în care reabilitarea ar trebui să opereze fără intervenția instanței, sau judecătorească, adică instanța va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile și va dispune reabilitarea condamnatului.

 

Reabilitarea de drept operează în cazul condamnărilor la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește doi ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a mai săvârșit nicio infracțiune.

 

Termenul de reabilitare curge de la data la care a fost amânată amenda penală, de când a fost executată pedeapsa ori de când s-a împlinit termenul de supraveghere, după caz.

 

Așa cum am menționat deja, reabilitarea de drept ar trebui să opereze fără intervenția unei alte instituții, dar, în practică sunt dese situațiile în care condamnatul va solicita instanței să constate intervenită reabilitarea de drept, iar instanța va proceda în această direcție.

 

Reabilitarea judecătorească poate fi dispusă de instanță după împlinirea unui termen ce variază de la 4 ani la 10 ani în funcție de cât de mare a fost pedeapsa la care a fost condamnat petentul. Pentru această reabilitare este necesar ca persoana care solicită aplicarea acestei instituții să nu fi săvârșit alte infracțiuni în termenele specificate și să facă dovada achitării obligațiilor civile (dacă există) și a cheltuielilor de judecată.

 

Sunt și situații în care, din motive obiective, condamnatul nu reușește să achite total sau parțial aceste obligații bănești, însă dacă face dovada că această imposibilitate este obiectivă, atunci instanța are posibilitatea de a dispune reabilitarea.

 

Recomandarea noastră este să apelați la un avocat pentru a vă ajuta la realizarea calculului, dar și pentru redactarea și depunerea cererii de reabilitare, fiind necesar ca aceasta să îndeplinească anumite cerințe de formă și fond.

 

Reabilitarea este instituția ce înlătură orice consecință ce s-ar fi născut ca urmare a unei condamnări. Reabilitarea pote fi de drept sau judecătorească.

Reabilitarea de drept și judecătorească

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

22 noiembrie 2021