PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Renunţarea la urmărirea penală este instituţia de drept procesual penal pusă la dispoziţia procurorului pentru finalizarea dosarului de urmărire penală. Procedura în care aceasta poate fi dispusă şi condiţiile necesare a fi îndeplinite sunt regăsite în dispoziţiile art. 318 C.proc.pen. şi vor fi analizate în continuare conform următoarei structuri:

  • Condiţii privitoare la faptă;

  • Condiţii privitoare la persoană;

  • Procedura în cursul urmăririi penale;

  • Procedura după dezinvestirea organului de urmărire penală.

 

  • Condiţii referitoare la faptă

O primă condiţie referitoare la faptă este aceea ca legea să prevadă pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită de cel mult 7 ani (intră în această categorie, spre exemplu conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, infracţiunea de loviri şi alte violenţe, etc). O a doua condiţie referitoare la faptă este ca prin aceasta să nu să se fi provocat moartea victimei. A treia dintre aceaste condiţii este să nu existe interes public în urmărirea faptei, iar interesul public este definit de legiuitor în alin (2) din cuprinsul acestei norme.

 

  • Condiţii privitoare la persoană

Dacă persoana ce a săvârşit persupusa fapta este cunoscută, în cauză există un suspect sau inculpat, condiţiile pe care aceasta trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi dispusă renunţarea la urmărirea penală sunt: cele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului (spre exemplu dacă are un loc de muncă stabil, familie, se poate întreţine fără a fi necesară pervseverarea în activitatea infracţională), conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii (spre exemplu sub imperiul unui provocări, din culpă), atitudinea persoanei după săvârşirea infracţiunii (intenţia acestuia de regret, de reparare a prejudiciului cauzat) şi eforturile persoanei de a înlătura sau diminua consecinţele săvârşirii faptei.

 Tot în cazul în care există suspect sau inculpat în cauză, procurorul, titular al soluţiei poate, după consultarea suspectului sau inculpatului să dispună ca acesta să îndeplinească anumite obligaţii specifice, regăsite în textul art. 318 alin (6) C.proc.pen.

 

  • Procedura prin care se dispune renuţarea la urmărirea penală în cursul urmăririi penale

În cazul în care urmărirea penală este efectuată de organul de cercetare penală aceasta poate propune prin referat procurorului cu analiza condiţiilor expuse mai sus ca soluţia pe care acesta o dă să fie cea de renunţare. În cazul în care urmărirea penală este efectuată de procuror, acesta prin ordonanţă sau rechizitoriu dispune renunţarea la urmărirea penală.

Ordonanţa prin care această soluţie a fost dispusă se înaintează spre confirmare procurorului ierarhic superior celui care a dispus această soluţie. Procurorul ierarhic superior poate confirma sau infirma această soluţie, în cazul în care aceasta este infirmată, procuroroul care a dispus soluţia este obligat să continue urmărirea penală, în cazul în care a confirmat-o dosarul cauzei va fi transmis unui judecător pentru verificare.

 

  • Procedura pentru renunţarea la urmărirea penală în faţa Judecătorului de Cameră Preliminară

După ce soluţia a fost confirmată de superiorul procurorului care a dispus renunţarea la urmărirea penală, dosarul este înaintat spre verificare unui Judecător de Cameră Preliminară de la instanţa care era competentă să judece fapta în primă instanţă.

Judecătoreul de Cameră Preliminară verifică, pe baza dosarului de urmărire penală legalitatea şi temeinicia acestei soluţii, cu alte cuvinte, verifică dacă au fost respectate toate condiţiile expuse anterior.

În cazul în care apreciază că soluţia este legală şi temenică pronunţă o hotărâre judecătorească, numită închiere definitivă, prin care confirmă soluţia procurorului. În cazul în care Judecătorul de Cameră Preliminară apreciază că soluţia este nelegală şi netemeinică respinge solicitarea procurorului şi dispune continuarea urmăririi penale.

 

Renunţarea la urmărirea penală este o soluţie pusă la dispoziţia procurorului de legiuitor ce nu cuprinde dreptul suspectul sau inculpatului de a primii această soluţie dacă condiţiile enunţate sunt îndeplinite, ci aprecierea în dispunerea sau nu a acestei soluţii aparţine procurorului.

Totuşi dacă apreciază condiţiile îndeplinite suspectul sau inculpatul se poate adresa cu o cerere procurorului pentru a dispune în acest sens.

 

Află care sunt conițiile pentru a se dispune renunțarea la urmărirea penală.

RENUNŢAREA LA URMĂRIREA PENALĂ

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

01 martie 2021