PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Prin Ordonanța nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, se stabilea caracterul de titlu executoriu al contractelor de leasing. Cu alte cuvinte, în situația neexecutării obligațiilor stabilite prin contractul de leasing de către locatar/utilizator, societatea de leasing avea posibilitatea executării directe a contractului de leasing, fără ca respectivul contract să fie supus controlului instanțelor de judecată.

 

Prin Legea 83/2021, Ordonanța nr. 51/1997 a fost modificată în sensul înlăturării caracterului executoriului al contractului de leasing în ceea ce privește consumatorii. În sensul legii, prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar într-un contract de leasing, și care acționează în scopuri în afara activității sale comerciale. Calitatea de consumator care acționează în scopuri personale sau familiale se prezumă și se analizează în raport cu contractul care intră sub incidența prezentei ordonanțe, și nu cu întreaga activitate a debitorului.

 

Cu alte cuvinte, persoana fizică, care contractează serviciile unei societăți de leasing, în scopuri personale ori familiale, și care nu achită la timp obligațiile asumate prin contractul de credit, nu mai pot fi puse în executare decât după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în acest sens.

 

De ce este importantă această modificare? În situația în care, ca urmare a neonorării obligațiilor asumate prin contract, utilizatorul este pus în executare silită, cea mai uzitată formă fiind poprirea conturilor bancare, se poate formula contestație la executare, consecința fiind anularea executării silite și ridicarea popririi.

 

Cu toate acestea, dacă persoana fizică încheie un contract de leasing pentru desfășurarea de activități comerciale ori dacă ne aflăm în prezența unei persoane juridice, contractul de leasing va reprezenta titlu executoriu pentru acestea, putând fi pus în executare în mod direct.

 

 

 

Amenda judiciară aplicată în procesul civil poate fi contestată de către părți doar prin cererea de reexaminare

SOCIETATEA DE LEASING NU ÎȚI MAI POATE LUA MAȘINA!

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

02 noiembrie 2021