PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Traficul de migranți este fapta prevăzută de Codul Penal în art. 263 fiind o infracţiune săvârşită contra relaţiilor sociale care ocrotesc frontiera de stat, spre deosebire de infracţiunea de trafic de persoane care este incriminată datorită vulnerabilităţii persoanelor care sunt traficate.

Textul de lege are următorul conţinut:

„Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Când fapta a fost săvârşită:

  • În scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
  • Prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului;
  • Prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante,

Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Tentativa se pedepseşte.

Datorită elementului material această traficul de migranți poate fi săvârşit în diverse modalităţi, în continuare urmând a fi analizate toate acestea.

Prin racolare se înţelege acţiune de a recurta, de a căuta o persoană care deţine calitatea de migrant în scopul prevăzut de norma de incriminare.

Prin îndrumare înţelegem a îndrepta, dirija, a oferii o direcţie migrantului în vederea trecerii frauduloase a frontierei.

Acţiunea de călăuzire presupune a fi alături de migrant şi al conduce pe acesta dincolo de frontieră a-l poăţui. Călăuza este practic autorul infracţiunii care efectiv trece migrantul frontiera de stat în mod fraudulos.

În ceea ce priveşte transportarea persoanelor aceasta se realizează în cazul acestei fapte prin mutarea migrantului din locul A în locul B cu ajutorul unui mijloc de transport.

Transferarea presupune trecerea migranţilor de la o persoană la alta în vederea trecerii frontierei.

Adăpostirea reprezintă găzduirea migranţilor în scopul de a nu fi desconspirat şi în vederea trecerii frontierei.

Frontiera de stat a României a fost definită ca linia reală sau imaginară care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul;

La fluviul Dunărea și celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convențiile și înțelegerile dintre România și statele vecine, cu luarea în considerare a faptului că principiul general acceptat de dreptul internațional fluvial este acela că frontiera trece pe mijlocul șenalului navigabil principal, iar la apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pânzei de apă;

La Marea Neagră frontiera de stat trece pe la limita exterioară și limitele laterale ale mării teritoriale a României;

Iar trecerea fraudoloasă a acesteia înseamnă traversarea acestei delimitări, fără respectarea dispoziţiilor în vigoare şi a procedurilor care reglementeză această activitate.

Trebuie menţionat că traficul de migranți se săvârşeşte cu intenţie directă, calificată prin scop, respectiv în scopul de a trece fraudulos a frontierei de stat a României.

Calitatea de migrant este dată unei persoane fără cetăţenie sau apatrid care se află pe teritoriul româniei în transit, în cazul în care persoana care trece fraudolos frontier de stat are loc pe cont propriu sau un faţă de un cetăţean român se realizează acţiuni specifice elementului material al acestei fapte va fi reţinută infracţiunea prevăzută la art. 262b Cod Penal, Trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

În cazul în care fapta s-ar săvârşi prin exploatare migranţilor se ve reţine un concurs de infracţiuni între două fapte, şi anume fapta de trafic de persoane şi traficul de migranţi, având un obiect juridic special diferit, ocrotind două valori sociale distinct şi consecinţe diferite asupra persoanelor, acestea nu se vor aborbi.

 

Traficul de migranți constă în Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

TRAFICUL DE MIGRANȚI

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

26 februarie 2021