PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

În data de 04.10.2021 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 110/2021, care acordă zile libere plătite părinților cu copii în vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi de învăţământ.

 

Ordonanța 110/2021 se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.

 

Pentru a putea beneficia de zile libere plătite părinții trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative astfel cum sunt prevăzute în art. 1 alin. (3) din OUG 110/2021:

a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.”

 

Totodată, ordonanța permite și extinderea acordării zilelor libere și părinților cu copii în vârstă de până la 18 ani, doar în următoarele situații stricte:

”a)face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice;

b)face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;

c)locuieşte împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.”

 

Părinții care îndeplinesc condițiile prezentei ordonanțe, beneficiează de zile libere plătite în cuatum de 75% din salariu de bază corespunzător unei zile lucrate, pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ.

Pentru a putea beneficia de zile libere plătite, părintele trebuie să depună o cerere la angajatorul acestuia, zilele libere începând să se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice.

Totodată, trebuie menționat faptul că cerere pentru zile libere plătite trebuie însoțită de următoarele documente:

  1. declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte,
  2. de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte
  3. copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani;
  4. copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6).

 

De reținut!!! Documentele prevăzute la punctul (c ) și (d) se depun doar în situația părinților care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap, prcum și a celor cu copii aflați în grupe de risc.

 

În baza prezentei ordonanțe, angajatorul este obligat să acorde zile libere plătite părinților care îndeplinesc condițiile legale și depun documenetele necesare acordării zilelor libere.

Pentru a putea beneficia de zile libere pentru părinți, angajatul trebuie să depună o cerere la angajatorul acestuia, zilele libere începând să se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice.

Zile libere pentru părinți

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

03 noiembrie 2021