PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

 

Deși, la prima vedere, infracțiunea prevăzută de art. 295 din Codul penal, ce poartă denumirea marginală: „Delapidarea” pare o infracțiune ce se adresează exclusiv funcționarilor publici, însă, întrucât există forma asimilată prevăzută de art. 308 din același act normativ, va exista infracțiunea de delapidare și pentru persoanele ce nu au calitatea de funcționari publici.

 

Pentru a înțelege mai bine, vom cita ambele texte legale:

 

Art. 295.

  • „Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”

  • „Tentativa se pedepsește. ”

 

Art. 308

  • „Dispozițiile art. 289-292, 295, 297-300 și art. 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.”

  • „În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.”

 

Din raportarea art. 308 la art. 295 vom observa că poate fi autor al infracțiunii de delapidare persoana care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane fizice sau juridice.

 

Față de această reglementare, se poate trage concluzia că un angajat al unei societăți comerciale este o persoană care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice.

 

Acum, revenind la infracțiunea prevăzută de art. 295 din Codul penal, vom observa că este necesar ca persoana care înfăptuiește actele de însușire, folosire sau traficare trebuie să gestioneze ori să administreze bunurile respective.

 

Altfel spus, în cadrul unei persoane juridice, de cele mai multe ori, dar nu exclusiv, persoana care administrează bunurile este administratorul statutar.

 

Pentru a fi lesne de înțeles, vom exemplifica cât de ușor poate fi săvârșită această infracțiune de către administrator.

 

Administratorul A este angajat al societății XYZ S.R.L., iar acestuia i s-au pus la dispoziție telefon de serviciu echipat cu abonament și un autoturism pentru deplasările în interes de serviciu.

Pentru aceste două bunuri mobile, administratorul a semnat un proces-verbal de predare primire la momentul începerii activității, însă nu i s-a conferit dreptul de a folosi autoturismul în deplasările personale, nici dacă ar fi suportat, în integralitate, toate cheltuielile.

 

După 3 luni de la începerea activității, administratorul A hotărăște să plece în concediu împreună cu familia, însă nu folosește mașina personală, aceasta fiind în service, alternativa fiind mașina de serviciu.

Prin folosirea mașinii de serviciu, care aparține societății fiindu-i dată pentru îndeplinirea atribuțiilor contractuale, administratorul A devine autorul infracțiunii de delapidare, urmând să suporte toate consecințele ce izvorăsc dintr-un dosar penal.

 

Situații similare sunt și acelea în care angajatul unei societăți folosește cardul de combustibil care i-a fost încredințat pentru a alimenta autovehiculul de serviciu, însă o parte din combustibil îl folosește în scopuri personale.

 

Ce înseamnă delapidare? Care este pedeapsa pentru delapidare?

Folosirea bunurilor societății – Delapidare?

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

22 octombrie 2020