PROGRAM

Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 

CONTACT

+40766889911

office@e-avocatul.ro

Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, București, sector 4

 

Principalele modificări aduse de Ordonanța urgență 221/2020 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora:

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODIFICĂRILE ADUSE ART. 8:

 • ALIN. 1 (încălcări deosebit de grave):
 • se modifică și vor constitui contraventii dacă nu a fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Alin. 1, lit. e) utilizarea unui vehicul fără a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerinţelor legale. (forma veche: utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea)

Alin. 1, lit. j) prezenţa în vehicul şi/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducătorului auto. (forma veche:prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.)

 • Se introduc și vor constitui contraventii dacă nu a fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

k) refuzul conducătorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrităţii tahografului;

l) refuzul atelierului autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrităţii tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

 

 • ALIN. 2 (încălcări grave)
 • se modifică și vor constitui contraventii dacă nu a fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Alin. 2, lit. m) remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajaţi sau puşi la dispoziţia sa în funcţie de distanţa parcursă, de rapiditatea livrării şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006; (forma veche: remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajaţi sau puşi la dispoziţia sa în funcţie de distanţa parcursă, de rapiditatea livrării şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;)

Alin. 2, lit. hh) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6b) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse (forma veche: hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;)

 • Se introduc și vor constitui contraventii dacă nu a fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

kk) depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

ll) nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situaţia în care aceasta este mai mică sau egală cu 65 de ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

mm) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 şi 6,00, în situaţia în care aceasta este mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulţi conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

nn) depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;

oo) utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat.

 • ALIN. 3 (încălcări grave)
 • Se introduc și vor constitui contraventii dacă nu a fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

v) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind înregistrarea activităţilor desfăşurate de conducătorul auto pe foaia de înregistrare, pe un document imprimat sau cu ajutorul funcţiei de introducere manuală de date oferită de tahograf;

w) efectuarea, de către un conducător auto care face parte dintr-un echipaj, a pauzei de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducător auto, în cazul în care persoana care face pauză este implicată în asistarea celei care conduce vehiculul;

x) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus zilnic normal şi redus, în cazul în care acesta însoţeşte un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul;

y) nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligaţiei de înlocuire de către un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

z) neefectuarea de către un atelier autorizat a verificării şi calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

aa) depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 3-12 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

bb) nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situaţia în care este cuprinsă între 65-67 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

cc) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 şi 6,00, în situaţia în care aceasta este mai mare de 3 ore şi mai mică de 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulţi conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul CE nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

dd) depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 12 ore.

 

 • ALIN. 4 (încălcări grave)
 • Se introduc și vor constitui contraventii dacă nu a fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

t) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind condiţiile în care conducătorul auto poate deroga de la art. 6-9 din acelaşi regulament, indicarea manuală a cauzei derogării sau compensarea perioadei de prelungire;

ţ) nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorităţii competente, dacă este necesar pentru a se conforma specificaţiilor tehnice relevante;

u) depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

v) depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;

w) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

x) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

y) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;

z) efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale şi a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensaţie pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare.

 

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODIFICĂRILE ADUSE ART. 9:

ALIN. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) -k), respectiv atelierului autorizat, pentru fapta prevăzută la lit. l);

b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m), n), p), s), aa), dd) şi jj);

c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) -l), o), q), r), ş) -w), y), z), bb), cc), ee) -ii) şi kk) -oo);

d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport rutier/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);

e) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. z);

f) cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) -k), m) -y) şi aa) -dd);

g) cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. l);

h) cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzută la art. 8 alin. (4) lit. w) -y);

i) cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) -v) şi z)."

ALIN. 4

 • Se introduce:

Lit. e) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare, de către:

e) personalul cu atribuţii de control din cadrul Registrului Auto Român, la sediul atelierelor autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză.

Se introduc alin. 5 și 6:

(5) Deţinătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrităţii tahografului, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cazul în care, în urma verificării, se constată că integritatea tahografului a fost afectată.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă în urma verificării nu se constată că integritatea tahografului a fost afectată, costurile verificării se suportă de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

 

Traficul de migranți constă în Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

MODIFICĂRI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

MUNTEANU&DUMITRU

LAW OFFICE

12 februarie 2020